Slovenské Dentálne Dni 2023

Termín konania / Date
28.9.2023 - 30.9.2023
Miesto konania / Adresa / Venue
X-Bionic, Šamorín - Čilistov
Šamorín

Meno kontaktnej osoby / Contact
Ing. Helena Šulík Šalingová
vzdelavanie@skzl.sk
02/48204073

Registrácia na aktivitu / Register